สถานีชาร์จรถไฟฟ้า PHOTON+

สถานีชาร์จรถไฟฟ้า PHOTON+

PHOTON+

เราคือผู้เชี่ยวชาญ สถานีชาร์จ EV แบบอัตรา Low priority ที่มีโมเดลสถานีชาร์จ Stand alone แห่งแรกในประเทศไทย

บริษัท เอ็นเค อีวี เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 29 มิถุนายน 2565  โดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  ในสาขาอาชีพที่หลากหลายและมีความรู้ความสามารถ

ได้ร่วมกันจัดตั้งสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า แบบสาธารณะ ที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ กกพ.กำหนด ภายใต้เครื่องหมายการค้า PHOTON EV STATION   ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เพื่อสร้างเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า ไปเป็นหนึ่งในผู้นำสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า  ระดับประเทศ

PHOTON EV STATION ยึดมั่นสร้างประสบการณ์ที่ดีและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสูงสุด มุ่งมั่นเป็นหนึ่งธุรกิจ สนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำ      มีส่วนร่วมลดปรากฎการณ์สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วหรือ climate change และปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) หรือภาวะโลกร้อน (global warming) ซึ่งมีความร่วมมือของหลายประเทศทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทย ที่ภาครัฐมีมาตรการสนับสนุน สถานีอัดประจุไฟฟ้า ที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ สอดรับความต้องการผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการร่วมมือในการลดโลกร้อน


08 มีนาคม 2567

ผู้ชม 223 ครั้ง

Engine by shopup.com